"Objectiu: la producció d’aliments sans i de qualitat, respectant el medi ambient, el benestar animal i impulsant el desenvolupament local"

+01

Ramaderia Ecològica

El sistema de producció ramadera ecològica implica l’adopció d’una sèrie de criteris i tècniques generals, que es poden resumir en:

  • Sostenibilitat
  • Conservació del mitjà i de l’entorn natural
  • Màxim respecte cap al benestar i la protecció dels animals
  • Evitar l’ús de substàncies químiques de síntesis, antibiòtics i OMG en tot el procés productiu
+02

Benestar animal

benestar animal wel fair

Certificació que contribueix a integrar el benestar animal en la cadena alimentària oferint la màxima informació i transparència al consumidor.

És la forma més eficaç de garantir el compromís amb la salut i el benestar dels nostres animals.

+03

Instal·lacions


Evolucionar cap al concepte de “economia circular”, minimitzant el consum de recursos i la generació de residus.

GESTIÓ DELS RECURSOS

Invertir en energies renovables i en tecnologies que permetin millorar l’eficiència energètica, reduint el consum i la contaminació.

GESTIÓ DE RESIDUS

Objectiu residus zero.

Depuració d’aigües residuals, neutralitzant els components químics dels productes de neteja.

Recollida selectiva de residus plàstics /papers.

+04

Ecodisseny


Desenvolupament d’envasos amb l’objectiu de reduir el seu impacte ambiental al llarg del cicle de vida dels nostres productes.

Alternativa a la safata de plàstic que ens permet reduir-ne la quantitat en un 90%. Incorpora una cantonada “easy open” que permet retirar el film de tapa fàcilment per a accedir al producte. I una altra cantonada de separació de materials per al seu reciclatge òptim.

Ecodisseny és molt més que una moda o una nova paraula, per això volem continuar experimentant, actualment busquem noves maneres d’evolucionar els nostres packs amb materials compostables i biofilms.